Dzień dobry wszystkim, którzy zechcieli odwiedzić mój profil!

Nie jestem radną, ani posłanką, jestem obywatelką Europy. Do Parlamentu Europejskiego nie kieruje mnie awans w strukturach czy misja podjęcia kolejnego etapu politycznych sporów.

Jako aktywna uczestniczka życia społecznego, kładę nacisk na wartości, które definiują naszą wspólnotę: otwartość, uczciwość, rozwagę, odpowiedzialność i rzetelność.

Populizm i wojenna retoryka nie powinny mieć miejsca w Europie, ponieważ nie są drogą do rozwoju ani dobrobytu. Nasza siła tkwi w kompetencjach, które budowaliśmy przez wiele pokoleń Europejczyków.

Wierzę w moc autentyczności, wiedzy i kompetencji. Wiem, że solidna baza wiedzy i umiejętności są antidotum na populizm i zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo dla nas i przyszłych pokoleń.

W politycznych sporach zostawiam pole tym politykom, dla których głównym celem są małe wojenki i duże konflikty oraz osobiste ambicje. Moim priorytetem są ludzie i ich dobrobyt. Jako prowadząca katedrę na renomowanej poznańskiej uczelni z tradycjami, zwracam uwagę na wyzwania, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Usuwanie barier na Ich drodze do osiągnięcia swoich celów to moje główne zadanie na najbliższe lata.

Jestem dumna z moich korzeni wielopokoleniowych w Poznaniu, w Wielkopolsce. Mieście otwartym na innowacje i pełnym dziedzictwa kulturowego. Tu się urodziłam, dorastałam i mieszkam. Cenię sobie Poznań i Wielkopolskę za pragmatyzm w odbiorze rzeczywistości i działaniu.

Jako Europejka, uważam, że promowanie wartości takich jak praworządność, wolność i demokracja jest kluczowe dla naszej bezpiecznej przyszłości.

Codziennie dokładam starań aby zdobywać nową wiedzę i nowe kompetencje przy wykorzystaniu realnego doświadczenia dla dobra wspólnego.

W otaczającym mnie środowisku, chcę być postrzegana jako odpowiedzialna partnerka w wieloformatowych obszarach: współpracy z zagranicznymi jednostkami samorządowymi i naukowymi, zarządzania, realizacji zadań, edukacji wielu pokoleń profesjonalistów a przede wszystkim relacji interpersonalnych.

Niemal zawsze, wszystkie te obszary tworzą harmonię wspólnych wartości, celów oraz osiągnięć w realizacji satysfakcji zawodowych. Dla nas wszystkich.

Chcę być częścią inicjującą ten proces.

To jest ścieżką mojego wyboru - praca na rzecz całej społeczności europejskiej, praca na rzecz obywateli naszego kraju, naszego regionu.

Moje doświadczenie i wiedza, są zawarte w realnych wynikach dotychczasowej pracy zawodowej w obszarze współpracy międzynarodowej, zarządzania, edukacji oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. Mam umiejętność tworzenia sojuszy, których celem jest znalezienie najlepszych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron.

To bardzo silne podstawy do dalszego efektywnego rozwoju i pracy dla wspólnego dobra. To silna grupa kompetencji dla nowego podejścia do doskonalenia i wprowadzania zmian, wymaganych przez nowe realia i nowe wyzwania. Wyznaję wartości wiedzy eksperckiej jako profesjonalnej i skutecznej odpowiedzi na populistyczne akcenty w życiu społeczno-politycznym.

Anna Gramza-Michałowska
Anna Gramza-Michałowska